MANUAL PRÁCTICO SOBRE OS DEREITOS E DEBERES DOS PESCADORES

Con el fin de hacer llegar la publicacion a todos los interesados publicamos este enlace para descarga el libro "MANUAL PRÁCTICO SOBRE OS DEREITOS E DEBERES DOS PESCADORES ANTE AS ACTUACIÓNS NSPECTORAS E O PROCEDEMENTO SANCIONADOR PESQUEIRO"

Agradacemos el interes mostrado

 

Manual Práctico sobre os dereitos e deberes dos pescadores